Din uddannelse til revisor

Revisortrainee - uddannelse med traineeløn

Har du afsluttet HHX, HA eller finansøkonomuddannelsen, kan du blive revisortrainee hos Partner Revision.
Hos os får du fra første dag kontakt med kunderne og får hurtigt dine egne opgaver og kunder. Og så får du traineeløn under hele uddannelsen.

Din praktiske uddannelse bliver kombineret med en række obligatoriske skoleophold som udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Business College og RevisorGruppen Danmark.
Hver skoleperiode varer 3-5 dage, som du skal afslutte med en karaktergivende test. Efter det andet år skal du aflevere en skriftlig fagprøve, som du skal forsvare mundtligt.

Du er under uddannelse (revisortrainee) to år ialt.

 

HD

Efter et år forventer vi, at du sideløbende med den praktiske uddannelse gennemfører HD inden for Regnskab og Økonomistyring.  Med den uddannelse bliver du revisor HD/R, som åbner nye døre for dig.

På HD 1. del udbygger du din basisviden fra HHX. HD 2. del er med regnskab og økonomistyring målrettet hverdagen som revisor. Du skal blandt andet gennemføre fagene regnskab, økonomistyring og skatteret.

Hvis du har læst finansøkonom, skal du kun gennemføre HD 2. del.

 

Cand.merc.aud.

Vil du endnu mere, kan du eventuelt fortsætte med cand.merc.aud.-studiet. Hos os kan du tage uddannelsen som deltidsstudie, så studiet foregår delvist i arbejdstiden. Det er tre år - med fuld revisorløn - og så bliver du CMA.

 

Statsautoriseret revisor

Har du ambitionerne til at gå efter at blive statsautoriseret revisor, kræver det et toårigt uddannelsesforløb - som du læser ved siden af jobbet hos os. Dermed endnu en uddannelse med fuld løn - nu som uddannet revisor.
I Partner Revision tilbyder vi dig både eksamenstræning og sparring gennem forløbet.

 

Intern uddannelse

Sammen med din uddannelse sørger vi gennem de to første år også for et internt introforløb. Det giver dig et stærkt netværk internt i Partner Revision - på tværs af afdelinger og alle de øvrige trainees. Erfaringsmæssigt ved vi, at det netværk er værdifuldt både fagligt og personligt for vores trainees.
De seneste år har rammerne for intro-ugen været Club La Santa Sport på Lanzarote.

Partner goodies

Udover uddannelse med løn får du andre fordele som trainee hos Partner Revision:

Frihed til undervisning
Betaling af kurser, undervisning og gebyrer
Personlig PC og mobiltelefon
Frugtordning
Massageordning
Firmapension
Tilbud om smartphone som bruttotrækordning
Sundhedsforsikring
Medarbejderbredbånd som bruttotrækordning
Sponsorbilletter til diverse elitesportsarrangementer
Særlige traineearrangementer på tværs af organisationen
PR Upcoming - unge-netværk på tværs af afdelingerne
Personaleforeninger og kunstforening
Sociale arrangementer, rejser og udflugter i ind- og udland - med afdelingen og på tværs af hele organisationen